Category: คลินิก / โรงพยาบาล และสาธารณสุข

การได้รับวิตามินเกินขนาด หรือการขาดวิตามิน ที่ทำผมร่วงเกือบหมดหัว

ปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างยอมรับว่า ปลูกผม วิตามิน และแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ แต่ถ้าร่างกายได้รับวิตามินหรือแร่ธาตุในปริมาณไม่เพียงพอ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เพราะร่างกายเราจะสามารถผลิตวิตามิน ได้เพียงบางชนิดเท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องได้รับวิตามินจากภายนอกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ บางคนจึงพยายามสรรหาวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มาเสริมให้กับร่างกาย โดยคาดหวังให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร…