nationalbb เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา มากมาย สาระดีๆมีให้อ่าน

เว็บไซต์รวมบทความ ทีดีที่สุด อันดับ 1 ความรู้ทั่วไป เรือ่งน่ารู้ กีฬาต่างมากมาย สุขภาพและการออกกำลังกาย ตกแต่งบ้าน

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย รู้ไว้ไม่เสียหาย

nationalbb November 9, 2017

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่ควรทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับ ขอแนะนำข้อกฎหมายที่ประชาชนควรทราบดังนี้ การทะเบียนราษฎร์ บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด…

Read More