โทรศัพท์

+123-456-7890

อีเมล์

mail@domain.com

เวลาเปิด

เปิดจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:00 - 19:00 น.

1. สามารถอธิบายโน้ตน้ำหอมต่างๆ ในลักษณะที่จับใจความของน้ำหอมได้

2. มีความเข้าใจว่าน้ำหอมทำงานอย่างไรกับตัวรับกลิ่นในจมูก

3. สามารถแยกแยะระหว่างน้ำหอมประเภทต่างๆ และสามารถแนะนำได้ว่าน้ำหอมชนิดใดเหมาะกับโอกาสหรือสภาพผิว

4. ทำความคุ้นเคยกับส่วนผสมของน้ำหอมแบบต่างๆ หน้าที่ และผลกระทบของกลิ่น

5. สามารถสร้างน้ำหอมของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือดัดแปลงน้ำหอมที่มีอยู่ให้เหมาะกับสไตล์ส่วนตัวของคุณเอง

6. ทำความเข้าใจว่าน้ำหอมมีปฏิกิริยาอย่างไรกับอุณหภูมิและความชื้น และสามารถปรับน้ำหอมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

7. ความสามารถในการระบุกลิ่นใหม่ๆ เมื่อออกมา และติดตามเทรนด์ล่าสุดของน้ำหอม

8. มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับน้ำหอมในอดีตและอิทธิพลของน้ำหอมที่มีต่อกลิ่นในยุคปัจจุบัน

9. สามารถอธิบายอารมณ์ที่น้ำหอมสามารถกระตุ้นได้ ทั้งดีและไม่ดี

10. รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรคือน้ำหอมที่ดี และสามารถแบ่งปันความรู้นั้นกับผู้อื่นได้