โทรศัพท์

+123-456-7890

อีเมล์

mail@domain.com

เวลาเปิด

เปิดจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:00 - 19:00 น.

อาหารคลีน เป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่เน้นการบริโภคอาหารธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่ง สารเคมี หรือสารกันบูด มีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น

การกินอาหารคลีนอย่างถูกวิธี ควรคำนึงถึงหลักโภชนาการ ดังนี้

  • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นผักและผลไม้เป็นหลัก ควบคู่ไปกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ถั่ว ธัญพืช และไขมันดีจากน้ำมันพืชไม่อิ่มตัว
  • เลือกทานอาหารสดใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารที่มีสารปรุงแต่ง
  • ปรุงอาหารด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น นึ่ง ต้ม ย่าง อบ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการทอดหรือผัด

นอกจากนี้ ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพจิตที่ดี

บทความแนะนำ