การดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด-19

nationalbb สุขภาพและการออกกำลังกาย , , , , ,

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้คนทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ เป็นต้น

การดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด-19 สามารถทำได้ ดังนี้

  • รับข่าวสารอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่มากเกินไปหรือมีเนื้อหาที่รุนแรง
  • สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตนเอง เช่น ตกแต่งบ้านให้สวยงาม ฟังเพลงที่ชอบ หรือทำกิจกรรมที่ชอบ
  • พบปะพูดคุยกับคนใกล้ชิด พูดคุยถึงความรู้สึกของตนเองกับคนที่คุณไว้ใจ
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากอาการรุนแรง ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

การดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You May Also Like..