โทรศัพท์

+123-456-7890

อีเมล์

mail@domain.com

เวลาเปิด

เปิดจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:00 - 19:00 น.

อยากเป็นนักแปลมืออาชีพ นอกจากจะมีความถนัดในการพูดภาษาต่างประเทศได้ดีแล้ว การเขียนและการเลือกใช้คำมาใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นนักแปลมืออาชีพตามที่ฝันได้เช่นกัน วันนี้เรามี 5 เทคนิคการแปลเอกสารอย่างมืออาชีพมาฝากกันค่ะ

1.ระบบวันที่ หรือหน่วยต่างๆ

การแปลเอกสารจากภาษาไทยไปภาษาต่างประเทศที่ต้องการแปล เราต้องคำนึงถึงวันที่ หรือหน่วยต่างๆที่ประเทศนั้นๆใช้ด้วย เช่น คนไทยเราใช้วันที่เป็น พ.ศ. แต่ต่างประเทศใช้ ค.ศ. รวมถึงหน่วยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ไทยเรานิยมใช้หน่วยเป็นองศาเซลเซียส แต่ต่างประเทศมักใช้เป็นฟาเรนไฮต์ เป็นต้น

2.แบ่งประโยคเมื่อจำเป็น

ภาษาไทยสามารถเขียนไปเรื่อยๆจนจบประโยค ทำให้มีนักแปลบางคนติดการเขียนแบบนี้ไปใช้กับภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเวลาเจอประโยคยาวๆ เราควรหาจุดเริ่มต้นและจุดจบของประโยคให้ได้ โดยการใช้คำเชื่อมต่างๆเข้ามาช่วย เพื่อให้เขียนได้ง่ายและคนอ่านเข้าใจได้ดี

3.เลือกใช้คำให้เหมาะสม

การแปลเอกสารยากๆเช่น บทความเกี่ยวกับกฎหมาย, บทความทางการแพทย์ เป็นต้น มักจะมีศัพท์เฉพาะ เราจึงต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมด้วย

4.รักษาโทนของภาษาต้นฉบับ

การแปลเอกสาร บางครั้งก็เป็นเอกสารแนววิชาการ หรือแนวเบาสมอง เราต้องมาวิเคราะห์กับเรื่องที่จะแปลก่อนว่าโทนของภาษาต้นฉบับเป็นแบบไหน โดยสังเกตการใช้ภาษา คำ วิธีการจัดเรียงประโยคและบทความ เพื่อแปลเอกสารให้ได้โทนเดียวกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด

5.ไม่ติดการใช้สำนวนของภาษาต้นฉบับเกินไป

ภาษาแต่ละภาษามักแฝงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไว้ด้วย การแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถแปลเป็นภาษาปลายทางได้ตรงทั้งหมด เพราะการแปลตรงตัว คนอ่านจะไม่เข้าใจ

เรื่องที่น่าสนใจ : แปลเอกสาร ไทยเป็นอังกฤษ เขาคิดราคายังไง

บทความแนะนำ